Neix Cultura Activa. Foto via Twitter.

Estem perdent el català a Andorra?

A mesura que passa el temps molta gent deixa de veure la importància de la llengua oficial d’Andorra

Escrit per Oscar Quiñonero

Recentment, ha aparegut una nova associació cultural anomenada Cultura Activa que vol ajudar a salvar el català. En els últims anys, diversos estudis han demostrat que des de l’any 2002 fins a l’any 2023 ha baixat el percentatge de les persones que creuen que és important conservar un bon nivell de la nostra llengua a Andorra. Això és així pel fet que hi ha molta gent que mai ha parlat aquest idioma, i creu que no és important, tot i que és la llengua oficial del país.

Els estudis fets per AR+I demostren que un 50,3% de la població enquestada considera que no cal aprendre català per residir a Andorra, un 14% més baix que l’any 2022. Actualment, hi ha un 20,6% de persones que creuen que és rellevant tenir el nivell de llengua per certs àmbits, percentatge que ha disminuït des del 2002, quan era de 36,1%. Com es pot observar en aquests estudis, les persones que creuen que és necessari el català són majoritàriament els més adults (el 60% d’aquests tenen entre 45 i 60 anys, i un 57% són majors de 60), en canvi, els més joves són els que creuen que s’ha de conservar només en alguns àmbits (47% dels joves).

És per combatre aquesta situació que s’ha creat l’associació Cultura Activa, amb la idea de promoure la llengua i la cultura catalanes al nostre país.